Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

BambiPirate

June 24 2015

BambiPirate
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viacountingme countingme
BambiPirate
2835 4e81 350
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viagdziebezkapci gdziebezkapci
BambiPirate
6899 de7c 350
well...
Reposted fromKACHA KACHA vianitroniumion nitroniumion

June 22 2015

BambiPirate
2796 e3d9 350
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viazizz zizz
BambiPirate
7493 a68f 350
<3
Reposted frompugul pugul viazizz zizz
BambiPirate
3585 5d7b 350
Reposted fromcycuszek cycuszek viazizz zizz
BambiPirate
9962 6746 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma
BambiPirate
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline viaphilomath philomath
9416 b47b 350
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakarmacoma karmacoma
BambiPirate
4230 155d 350
Reposted frompulperybka pulperybka viaCiambelle Ciambelle
BambiPirate
2558 e341 350
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viakarmacoma karmacoma
BambiPirate
7635 ece6 350
Reposted fromchceuciec chceuciec viaphilomath philomath
BambiPirate
5367 8c2b 350
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viakarmacoma karmacoma

May 24 2015

BambiPirate
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
BambiPirate
BambiPirate
1120 27cb 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 15 2015

BambiPirate
1940 503b 350
Reposted fromeryawen eryawen viamajkey majkey

May 14 2015

BambiPirate
Ugotuj mnie - najpierw mi słódź, potem mnie pieprz.
Reposted fromgod-of-mischief god-of-mischief
BambiPirate
1441 d084 350
Reposted frommartynkowa martynkowa vianitroniumion nitroniumion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl